เขียน LaTeX บน Windows

สำหรับคนที่ใช้ Windows เป็นหลักและขี้เกียจบูท Ubuntu เพื่อเขียนเปเปอร์

 1. โหลด Texmaker รุ่น Windows (Mirror) และติดตั้งให้เรียบร้อย
 2. โหลด MiKTeX เอารุ่น Basic ที่มันขนาดร้อยเมกกว่าๆ (Mirror) และติดตั้งให้เรียบร้อย
 3. เปิด Texmaker ไปที่ Options > Configure Texmaker
 4. อันไหนที่ไม่ได้ใส่ path เต็ม ให้ใส่ path เต็มให้หมด แต่อย่าไปยุ่งกับ parameter ด้านหลัง
  [ตัวอย่าง: Windows 7 64-bit] ตรงหัวข้อ PdfLaTeX ของเดิมมันเขียนเป็น

  pdflatex -interaction=nonstopmode %.tex

  แก้เป็น

  "C:\Program Files (x86)\MiKTeX 2.8\miktex\bin\pdflatex" -interaction=nonstopmode %.tex

  อย่าลืมว่าต้องใส่ quote “” ครอบด้วยเพราะใน path มีตัวเว้นวรรคปนอยู่ สำหรับ Windows รุ่นอื่น ตรง Program Files (x86) อาจจะเหลือแค่ Program Files เฉยๆ ลองไล่ดูละกัน

 5. Pdf Viewer แก้ให้ถูกต้องด้วย สำหรับคนที่ใช้ Foxit Reader ก็จะเป็น
  "C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\Foxit Reader.exe" %.pdf
 6. จบ ใช้งานได้เลย

Comments

comments

1 thought on “เขียน LaTeX บน Windows”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *