ทำ Wi-Fi authen ผ่าน RADIUS ใช้เองที่บ้าน (WPA2-Enterprise, 802.1x)

Prerequisites

 1. Access Point ที่ทำ 802.1x ได้ (ก็ทุกตัวในโลกแหละ!!)
 2. Debian Server ที่ลง FreeRADIUS version > 2.1.8 ถ้าเก่ากว่านี้จะใช้ไม่ได้!! เพราะไม่ได้ built-in OpenSSL (งมมาตั้งหลายปี เพราะปัญหานี้นี่ล่ะ!!)

Configuration

แก้คอนฟิกของ FreeRADIUS ใน /etc/freeradius/

 1. eap.conf แก้บรรทัดต้นๆ เลย
  eap {
    default_eap_type = peap
    ...
 2. clients.conf เพิ่มต่อท้ายลงไป
  client NETWORK/MASK {
    secret = SECRET
    shortname = NAME
    nastype = other
  }

  โดย NETWORK/MASK ก็ IP ของ Access Point ที่จะอนุญาตให้มา authen ส่วน secret กับ shortname นี่ตั้งตามใจชอบ จำ secret ไว้ด้วย เดี๋ยวต้องใช้

 3. users
   "USERNAME" Cleartext-Password := "PASSWORD"

  ตรงไปตรงมา username กับ password ที่จะใช้ login ตอนต่อ Wi-Fi

 4. radiusd.conf อันนี้แถม แก้ให้เก็บ log การ login แต่ละครั้งด้วย
  log {
    ...
    auth = yes
    ...
  }

แก้คอนฟิก Access Point ตามนี้

 1. Security Mode: WPA2-Enterprise
 2. WPA Algorithms: AES
 3. RADIUS Server: IP ของ RADIUS Server
 4. RADIUS Port: 1812
 5. RADIUS Shared Secret: ใส่ secret ที่ตั้งตอนข้อ 2.

Connecting

สำหรับ Android ก็เข้าหน้า Wi-Fi settings แล้วกดต่อได้เลย กรอกๆตามนี้

 1. EAP Method: PEAP
 2. Phase 2 authentication: MSCHAPV2
 3. CA/User certificate: (unspecified)
 4. Identity: username ที่กรอกตอนข้อ 3.
 5. Anonymous Identity: เว้นว่าง
 6. Password: ที่กรอกตอนข้อ 3.

ส่วน IOS ก็จิ้มต่อได้ทันที กรอกแค่ Username/Password แล้วกด Accept certificate ทีนึง ผ่าน!

ส่วนถ้าใช้ Windows ตัวใครตัวมันครับ ยังทำไม่ผ่านเหมือนกัน *o*

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *