ง่ายๆ

การทำอะไรด้วยวิธียากๆ ไม่ได้ดีเสมอไป

for %I in (*.apk) DO adb install %I

หรือ

for i in `ls *.apk`; do adb install $i; done

Comments

comments

1 thought on “ง่ายๆ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *