ทำ Wi-Fi authen ผ่าน RADIUS ใช้เองที่บ้าน (WPA2-Enterprise, 802.1x)

Prerequisites

 1. Access Point ที่ทำ 802.1x ได้ (ก็ทุกตัวในโลกแหละ!!)
 2. Debian Server ที่ลง FreeRADIUS version > 2.1.8 ถ้าเก่ากว่านี้จะใช้ไม่ได้!! เพราะไม่ได้ built-in OpenSSL (งมมาตั้งหลายปี เพราะปัญหานี้นี่ล่ะ!!)

Configuration

แก้คอนฟิกของ FreeRADIUS ใน /etc/freeradius/

 1. eap.conf แก้บรรทัดต้นๆ เลย
  eap {
    default_eap_type = peap
    ...
 2. clients.conf เพิ่มต่อท้ายลงไป
  client NETWORK/MASK {
    secret = SECRET
    shortname = NAME
    nastype = other
  }

  โดย NETWORK/MASK ก็ IP ของ Access Point ที่จะอนุญาตให้มา authen ส่วน secret กับ shortname นี่ตั้งตามใจชอบ จำ secret ไว้ด้วย เดี๋ยวต้องใช้

 3. users
   "USERNAME" Cleartext-Password := "PASSWORD"

  ตรงไปตรงมา username กับ password ที่จะใช้ login ตอนต่อ Wi-Fi

 4. radiusd.conf อันนี้แถม แก้ให้เก็บ log การ login แต่ละครั้งด้วย
  log {
    ...
    auth = yes
    ...
  }

แก้คอนฟิก Access Point ตามนี้

 1. Security Mode: WPA2-Enterprise
 2. WPA Algorithms: AES
 3. RADIUS Server: IP ของ RADIUS Server
 4. RADIUS Port: 1812
 5. RADIUS Shared Secret: ใส่ secret ที่ตั้งตอนข้อ 2.

Connecting

สำหรับ Android ก็เข้าหน้า Wi-Fi settings แล้วกดต่อได้เลย กรอกๆตามนี้

 1. EAP Method: PEAP
 2. Phase 2 authentication: MSCHAPV2
 3. CA/User certificate: (unspecified)
 4. Identity: username ที่กรอกตอนข้อ 3.
 5. Anonymous Identity: เว้นว่าง
 6. Password: ที่กรอกตอนข้อ 3.

ส่วน IOS ก็จิ้มต่อได้ทันที กรอกแค่ Username/Password แล้วกด Accept certificate ทีนึง ผ่าน!

ส่วนถ้าใช้ Windows ตัวใครตัวมันครับ ยังทำไม่ผ่านเหมือนกัน *o*

ปัญหา Firefox 4 แสดง font แบบ ClearType เน่าๆ

Firefox 4 ClearType Rendering Problem

เป็นแบบภาพล่างมานาน จนทำให้ต้องใช้ Firefox 3.6 จนถึงทุกวันนี้ ในที่สุดก็มั่วจนเจอวิธีแก้

gfx.direct2d.disabled = true

จริงๆ ก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีเท่าไหร่ เพราะมันเท่ากับไป disable hardware rendering แต่ช่างมัน ฟ้อนไม่เน่าก็พอใจแล้วฮะ

ป.ล. ภาพที่เห็นในจอแต่ละเครื่องอาจไม่เหมือนกัน

APN List: ทำให้ Android รู้จัก TOT 3G

สำหรับคนใช้ Android และ TOT 3G น่าจะเจอปัญหาเครื่องไม่รู้จัก TOT 3G ทำให้ต้องมาเพิ่ม APN กันเอาเอง

วิธีแก้คือลง APN List ครับ (CM6 RC3 ก็ยังไม่อัพเดทเท่าอันนี้) เอาไฟล์ในลิ้งค์ข้างบนไปแปะใน /system/etc/apns-conf.xml เลยครับ (ต้องรูทก่อนนะครับ)

หรือถ้าขี้เกียจก็โหลด update.zip ไป flash จาก recovery เอาละกันครับ (ต้องรูทแล้วลง custom recovery ไว้ด้วย)

บังคับให้ Java รับ self-signed certificate

จดไว้กันลืม

// Create a trust manager that does not validate certificate chains
TrustManager[] trustAllCerts = new TrustManager[] {
  new X509TrustManager() {
    public java.security.cert.X509Certificate[] getAcceptedIssuers() {
      return null;
    }
    public void checkClientTrusted(
      java.security.cert.X509Certificate[] certs, String authType) {
      }
    public void checkServerTrusted(
      java.security.cert.X509Certificate[] certs, String authType) {
    }
  }
}; 
 
// Install the all-trusting trust manager
try {
  SSLContext sc = SSLContext.getInstance("SSL");
  sc.init(null, trustAllCerts, new java.security.SecureRandom());
  HttpsURLConnection.setDefaultSSLSocketFactory(sc.getSocketFactory());
} catch (Exception e) {
}
// Now you can access an https URL without having the certificate in the truststore
try {
  URL url = new URL("https://hostname/index.html");
} catch (MalformedURLException e) {
}

จาก Pascal Thiventstackoverflow

พิมพ์ภาษาไทยใน LaTeX บน Windows

ต่อจากอันที่แล้วนะครับ – เขียน LaTeX บน Windows

อันนี้คือวิธีทำให้เราพิมพ์ไทยได้

 1. เข้า Texmaker ไปที่ Options > Configure
 2. ไปหน้า Editor ตั้ง Editor Font Encoding เป็น UTF-8
 3. ไปหน้า Commands เปลี่ยน pdflatex เป็น xelatex (ดูรูปประกอบ)
 4. เวลาคอมไพล์ก็ใช้ PDFLaTeX นะครับ ม้วนเดียวจบ

XeLaTeX in Texmakerง่ายมะ?

ป.ล. ขอบคุณ อ.ชัยพร สำหรับคีย์เวิร์คว่า xelatex ครับ